Visie

Opleiden en vormen van kinderen zodat ze gaan denken, spreken en handelen vanuit een Christelijke levensovertuiging en een uitnodigend voorbeeld zullen zijn voor de mensen in hun directe omgeving.

Missie
Rapale International School biedt kwalitatief hoogwaardig Engelstalig onderwijs aan in een positief christelijke omgeving waarin elk kind aangemoedigd zal worden om zijn of haar unieke capaciteiten te ontwikkelen.

Wat wij geloven
Wij geloven dat de Bijbel Gods Woord is, geschreven door mensen geïnspireerd door de Heilige Geest. De Bijbel is volledig betrouwbaar en heeft het hoogst gezag over geloof en gedrag.

Gegevens ABNI
De Belastingdienst heeft onze Stichting aangemerkt als algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat voor u betekent dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Naam - Stichting Vrienden van Rapale
Fiscaal Nummer - 8502.68.060

Bestuur
Voorzitter - dhr. W.F. van der Kooij, 
Secretaris - dhr. E.A. Roosenburg, 
Penningmeester - mw. W. van Erk

Beleidsplan
Download ons beleidsplan

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen loon of onkostenvergoeding.

Doelstelling
Download ons beleidsplan

Activiteiten
Download onze jaarverslagen:

Financiële Verantwoording
Zie pagina Donaties

Klik hier voor het laatste jaarverslag.

Wat wij geloven

Wij geloven dat de Bijbel Gods Woord is, geschreven door mensen geïnspireerd door de Heilige Geest. De Bijbel is volledig betrouwbaar en heeft het hoogst gezag over geloof en gedrag.

onze missie

Meer informatie over...

Contactinformatie

Pinksterbloemstraat 4

6871 WS  Renkum

info@stichtingvriendenvanrapale.nl

IBAN: NL96 RABO 01115.83.829

Scroll naar boven