Visie

Opleiden en vormen van kinderen zodat ze gaan denken, spreken en handelen vanuit een Christelijke levensovertuiging en een uitnodigend voorbeeld zullen zijn voor de mensen in hun directe omgeving.

Missie
Rapale International School biedt kwalitatief hoogwaardig Engelstalig onderwijs aan in een positief christelijke omgeving waarin elk kind aangemoedigd zal worden om zijn of haar unieke capaciteiten te ontwikkelen.

Wat wij geloven
Wij geloven dat de Bijbel Gods Woord is, geschreven door mensen geïnspireerd door de Heilige Geest. De Bijbel is volledig betrouwbaar en heeft het hoogst gezag over geloof en gedrag.

Gegevens ABNI
De Belastingdienst heeft onze Stichting aangemerkt als algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat voor u betekent dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Naam - Stichting Vrienden van Rapale
Fiscaal Nummer - 8502.68.060

Bestuur
Voorzitter - Th.A. van der Kooij, Apeldoorn
Secretaris - A.G. Verbruggen, Emmeloord
Penningmeester - Th. de Jonge, Hekelingen

Beleidsplan
Download ons beleidsplan

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen loon of onkostenvergoeding.

Doelstelling
Download ons beleidsplan

Activiteiten
Download onze jaarverslagen van 2012 en 2013 en 2014 en 2015.

Financiële Verantwoording
Zie pagina Donaties

Wat wij geloven

Wij geloven dat de Bijbel Gods Woord is, geschreven door mensen geïnspireerd door de Heilige Geest. De Bijbel is volledig betrouwbaar en heeft het hoogst gezag over geloof en gedrag.

onze missie

Meer informatie over...

Contactinformatie

Driehuizerweg 12
7312 AS  Apeldoorn
info@stichtingvriendenvanrapale.nl

IBAN: NL96 RABO 01115.83.829

Scroll naar boven